Valet 2014

Invandringen växer som valfråga i länet

1:01 min

Invandringen är den valfråga där väljarnas intresse ökat mest i Västerbotten. De traditionella frågorna om sjukvården och skolan står kvar som viktigast men den största förändringen sedan i våras handlar om flyktingpolitiken.

Opinionsundersökningsföretaget Novus har på uppdrag av Sveriges Radio ställt samma frågor som i en undersökning i april - maj om vilka politiska frågor väljare i Västerbotten tycker är viktigast. Svaren skiljer sig inte mycket sen i vår och sjukvården står kvar som fråga nummer ett hos de tillfrågade.
Men invandring/integration har ökat med 6 %, underförstått kan anta att den väljare som anger det som en viktig fråga är missnöjd med den nuvarande politiken. Men trots ökningen ligger länet fortfarande under rikssnittet på 48 %. Här i Västerbotten är det 37 % som anger invandring som en viktig fråga.

En annan fråga där väljarnas intresse ökat är privatiseringar. Nu är är det 5 % fler som valt det som en viktig politisk fråga. Om man ska tro statistiken tycker var femte väljare i Västerbotten att privatiseringar är en viktig politisk fråga.