Västerbottens län

Småviltsjakten skapar irritation i år

I år har Länsstyrelsen infört en kvotering på antalet jägare per dag. Detta innebär att jaktkort kan köpas på ett jaktområde tills kvoten för dagen har nåtts. Något Centerpartiet kritiserar.


Det är därför svårt att veta för tillresta jägare om de får jaga eller inte.

Företagare som profilerat sig på jakturism vittnar om långa köer för att få köpa jaktkort, att korten snabbt tog slut och att folk blivit irriterade.

Webbförsäljningen som man hoppades på kollapsade därför måste nu jägarna köa.

Därför ryter nu centerpartisten Helena Lindahl till mot Länsstyrelsen. 
Länsstyrelsens hantering är något som Centerpartiet i Västerbotten anser inte får upprepas.

Länsstyrelsen skriver på sin hemsida att de inser att det kommer vara hårt tryck på jaktkorten. Därför kommer man att anpassa antalet kort per dag i vissa populära jaktområden.