Vindelgransele

Anrikningsverk kan byggas på plats

Den planerade guldgruvan i Vindelgransele kan komma att kompletteras med anrikningsverk. Guldet kan utvinnas utan tillsatser av kemikalier och det möjliggör lokal anrikning som blir billigare och skapar mer jobb på orten.

Bolaget Botnia Explorations VD Bengt Ljung redogör idag för utvecklingen av gruvplanerna i Vindelgransele i optimistiska ordalag.

Redan i somras meddelade bolaget att den provanrikning som Luleå tekniska universitet genomfört visar att guldet i fyndigheten Fäbodtjärn är grovkorningt och kan anrikas mekaniskt utan kemikalier. Det möjliggör lokal anrikning som blir billigare och ger lägre miljörisker. 

"Bolaget bedömer att det finns goda möjligheter att utveckla Fäbodtjärn till en lönsam guldgruva med anrikning på plats lokalt i Vindelgransele", skriver Bengt Ljung.

Nästa år planeras provbrytning av fyndigheten Fäbotjärn och nästa måndag kommer bolaget att hålla ett offentligt samråd i Vindelgransele.