Västerbotten

Samiska skyltar gör språket synligt

1:14 min

Skyltar om vardagliga saker som toaletter, hissar och kopieringsrum - på samiska. Det är ett sätt att synliggöra samiskan och ett resultat av språkprojektet Giella.

Språkprojektet Giella jobbar för att synliggöra det samiska språket. Ett sätt är att låta språket ta plats på vardagliga saker som skyltar för till exempel toaletter och hissar, berättar Kajsa Kuoljok som är projektledare.