Västerbottens län

Barnen i Bjurholm lånar flest böcker i landet

Barnen i Västerbottens län är Sveriges flitigaste låntagare och barnen i Bjurholm lånar flest böcker i länet. Det visar statistik från Svensk biblioteksförening för 2013.

Även i Dorotea och Norsjö lånar barnen många böcker. De hamnar på femte respektive tionde plats på tio i topp-listan över landets flitigaste låntagare.

I Bjurholm lånades i snitt 45,3 böcker per person, nästan tre gånger snittet för landet på 17.62. Länssnittet var 32 böcker per barn.


I årets rapport redovisas bibliotekens utveckling från 2005 till och med 2013 för att möjliggöra en unik jämförelse över tid. 
Mellan 2005 och 2013 ökade barnbokslånen i Bjurholm i snitt med 20 böcker per barn och i länet ökade lånen under samma tid med 7 böcker per barn.

Det finns ett tydligt samband mellan god läsförståelse och goda skolresultat. De svenska elevernas läsförståelse har försämrats kraftigt det senaste decenniet.

Den markanta ökningen av barnbokslån mellan 2005 och 2013 i Bjurholm och flera andra kommuner i länet visar att det går att öka läsningen bland barnen och att biblioteken är ett viktigt verktyg för detta. Sett i detta ljus borde biblioteken vara en viktig fråga för både väljare och partier i höstens val.


– För att tydliggöra barns tillgång till bibliotek och hur biblioteken ska mobiliseras i arbetet för ökad läsning och läsförståelse skulle en nationell biblioteksstrategi vara ett viktigt verktyg, slår Niclas Lindberg generalsekreterare i Svensk biblioteksförening fast.