Inlandet

Gulddrömmarna har bleknat

1:41 min

Guldet i inlandet har blivit sand. Lappland Goldminers har gått i konkurs och malmen är slut i Svartlidengruvan.

Liknelsen med den kända sången Guldet blev till sand är inte helt felaktig eftersom det finns massor av anrikningssand kvar efter gruvorna i Ersmarksberget och Svartliden. Visst har gruvorna gett jobb under en tid. Men Ersmarksberget i Blaiken misslyckades först som zinkgruva och sedan som guldgruva. Nu är det definitivt slut för anrikningsverket ligger ute på nätauktion som avslutas i november och det finns intresse att flytta verket till Bergsslagen.

Lappland Goldminers stora fyndighet i Fäboliden är helt värdelös i dagsläget och det återstår att se vad konkursförvaltaren gör med den.

Svartlidengruvan är den enda gruva som blivit lönsam längs den så kallade Guldlinjen. Men malmen är slut. Däremot är anrikningsverket intill gruvan fortfarande i drift och sysselsätter ett 40-tal personer med att ta hand om det sista av guldet. Det beräknas vara klart första kvartalet nästa år.

Bolaget Dragon Mining har inte givit upp målet att driva anläggningen vidare trots att inga andra guldfyndigheter i närområdet kommer att brytas vad man vet idag. Josh Stewart som är operations manager i Dragon Mining berättar att det man jobbar på i första hand är att hämta malm från bolagets anrikningsverk i Finland som kan förädlas vidare i Svartliden. Därigenom kan det strategiska värdet av Svartliden bevaras och göra framtida malmbrytning möjlig, säger Josh Stewart. I så fall behöver inte anrikningsverket rivas och flyttas, en utveckling som nu är på gång i Blaiken.