Fi efterlyser en handlingsplan

Fi, Feministiskt initiativ, vill ha en konkret handlingsplan för vilken hjälp EU-migranterna, tiggarna, på Umeås gator ska få.

Situationen idag är ohållbar skriver Fi i Umeå i ett pressmeddelande. Handlingsplanen som komunens arbetsutskott presenterade i går är inte tillräcklig. Det måste till mer konkreta åtgärder, skriver Fi. Bland annat finansiellt stöd till drägliga bostadsförhållanden, mat, sjukvård, och skolgång för barnen.

Fi välkomar ett samarbete med andra engagerade parter.