Skellefteå

Reservat planeras på Vitberget

Skellefteå kommun arbetar med ett förslag till reservatsbildning i Vitbergsområdet.

Syftet är att utveckla området för både fritidsaktiviteter och avkoppling samtidigt som naturvärdena får långsiktigt skydd.
Kommunen efterlyser nu förslag från kommuninvånarna vad som ska finnas på Vitberget. Förslagen kan skickas till kommunekologen: elisabeth.berggren@skelleftea.se