Jämställd snöskottning i Umeå

1:02 min

Jämställd snöröjning innebär att man först skottar, gång- och cykelvägar samt vägar där kollektivtrafiken kör. En modell som Umeå Kommun använt de senaste åren.

Det blir allt vanligare att kommuner i Sverige väljer att prioritera gång- och cykelbanor på vintern, det rapporterar Ekot. Något man också gjort i Umeå.

– Vi jobbar jämställt och hållbart för att utöka cykel- gång och kollektivtrafik i Umeå, säger Per Hilmersson, gatuingenjör vid Umeå kommun.