Kronofogden utreder avhysning där EU-migranterna campar

1:47 min

Det kommer att ta tid innan Kronofogdemyndigheten kan knacka på för att flytta husvagnar och folk från campingen vid Nydala.

Umeå kommun och kyrkorna hade ett avtal om att det var där det skulle upplåtas plats för EU-migranterna. Avtalet har avslutats, och kommunen vill nu ha dem vräkta.

– Vi är så pass tidigt i processen att det är ganska svårt i det här läget att säga hur det kommer att bli. De har till den 17:e juni på sig att komma in med uppgifter gällande komplettering, säger Erika Winsa, teamchef för betalningsförelägganden vid Kronofogdemyndigheten i Luleå.

Men det är inte tal om att Kronofogden kommer att kliva in här vid midsommar eller så, utan det här kommer att ta ett tag?

– Det tar ett tag, ja, säger Erika Winsa.

Innan Kronofogdemyndigheten kan ta itu med ärendet behöver formalia redas ut – exakt var finns den här platsen, och vem har rätt att företräda Pingstkyrkan och EFS Carlskyrkan i det här målet? Kommunen riktar sig till avtalsparterna, kyrkorna, och kräver att de lämnar platsen och återställer den som den var innan.

Men alla husvagnar på platsen tillhör inte kyrkorna, hur blir det då? Och en sak är att flytta ett dussin husvagnar, en annan sak att flytta folk. När landstinget begärde avhysning av ockupanterna i Dorotea krävdes namn och personnummer på varje berörd person. Här kan det bli lite annorlunda, eftersom det handlar om avtalparter som kravet riktar sig till. Det här är sånt som Kronofogdemyndigheten ännu inte tagit ställning till.

Finns det barn som berörs av den här avhysningen så kan det påverka hur och vad som görs. Kronofogdemyndigheten har ett särskilt regeringsuppdrag att följa och motverka att barn drabbas i samband med vräkningar - då handlar det oftast om fasta bostäder.

– Ja vi måste ju alltid se till de enskilda fallen, och särskilt efter hur barn behandlas så det tar vi alltid hänsyn till, så gott vi nu kan det.

Om myndigheten tar beslut om att börja genomdriva kommunens krav är nästa steg att skicka ut ett föreläggande i kyrkorna, som de i sin tur har tid på sig att ta ställning till.

– Då har ju de en viss tid på sig att svara på föreläggandet, eller bestrida det, säger Erika Winsa, teamchef för betalningsförelägganden vid Kronofogdemyndigheten.