Sametinget anställer psykolog för projekt om psykisk ohälsa

Sametinget fick i våras ett regeringsuppdrag att kartlägga vilka kunskaper och behov som finns på området samisk psykisk ohälsa. Sametinget har nu anställt psykologen Petter Stoor som projektledare.

Petter Stoor har tidigare erfarenhet kring psykisk ohälsa bland samer genom sitt arbete på Samisk Nasjonalt kompetanssenter, SANKS, i Norge.

- Det är stor skillnad på hur samer bemöts i vården i Norge jämfört med Sverige. I Norge har samer rätt till likvärdiga, språkligt och kulturellt anpassade vårdtjänster, säger Petter Stoor i ett pressmeddelande.