Skolinspektionen skärper tonen mot Dorotea kommun

1:28 min

– För att ha förutsättningar att styra och leda så ska de ha ett kvalitetsarbete, säger Eva-Lena Ölund Brännström, avdelningsjurist på Skolinspektionen i Umeå.

Det systematiska kvalitetsarbetet handlar om elevers rätt till en lika bra utbildning oavsett var man bor eller vad man har för bakgrund. Att analysera, planera, genomföra och följa upp hur väl man lyckas nå de nationella målen.

Den här nivån ovanför rektor har varit underdimensionerad och dåligt organiserad, det medger skolpolitikern Nicke Grahn. Men nu finns en ny organisation, och en skolchef, sedan 1:a juli.

För sent, tycker Skolinspektionen som upptäckte bristerna när Dorotea granskades våren 2014. I december förra året skärpte myndigheten tonen - åtgärda bristerna senast 1 juni 2015, annars kräver vi en halv miljon. Och nu vill myndigheten gå till förvaltningsrätten för att domstolen ska fastställa att kommunen ska betala vitet. Samtidigt höjer Skolinspektionen insatserna - är kommunen inte klar med att åtgärda bristerna i kvalitetsarbetet senast 1 december krävs kommunen på 800.000 kronor.