Västerbotten

Ovanligt många fall av harpest

Inte sedan 60-talet har så många fall av harpest rapporterats i länet som just nu. Idag finns drygt 90 kända fall av sjukdomen i Västerbotten.

I Norrbotten har man räknat in hela 300 fall av harpest.

– Med milt väder, mygg och många som rör sig ute i skog och mark kan vi förvänta oss fler fall, säger smittskyddsläkare Stephan Stenmark i ett pressmeddelande från Landstinget.

Harpest orsakas av en bakterie som finns hos gnagare och harar och myggor kan sprida infektionen vidare till människa. Så det är en bra idé att skydda sig mot myggbett när man är ute i skog och mark.

Vanliga symptom är hög feber, huvudvärk och svullna lymfkörtlar i närheten av myggbett. Infektionen kan behandlas med antibiotika.