Just nu

Rádio Sápmi

Ingen umesamiska i Umeå

6:02 min

Umeå kan som samisk förvaltningskommun varken erbjuda nord- eller umesamiska den här hösten.

Britt-Marie Barruk fick brev från Umeå kommun att sonen inte längre får modersmålsundervisning i umesamiska eftersom det saknas lärare.

I brevet Britt-Marie Barruk fått från Umeå kommun står det att de inte fått någon sökande till tjänsten som modersmålslärare i umesamiska och har därför ingen möjlighet att erbjuda modersmålsstöd eller undervisning i språket.

- Det är lika som att säga att nu kommer han inte att prata umesamiska längre. För det går ju inte för honom att inte få någon kontinuitet i undervisningen, säger Britt-Marie Barruk.

Liknande brev har också föräldrar till barn med nordsamiska som modersmål fått från Kompetenscentrum för flerspråkighet på Umeå kommun.

För Britt-Marie Barruk är det viktigt att undervisningen i umesamiska kommer igång så fort som möjligt för sonen som går i sexan.

- Min mamma började sameskolan när hon var sju år och då fick hon inte längre prata sitt modersmål samiska. Och nu när vi har försökt ta tillbaka språket och pratar så mycket som möjligt, det är ju förödande. Han kommer ju till att sluta prata samiska och tappa lusten.

Tidigare har Umeå köpt in tjänsten som umesamisk lärare, men har nu meddelat Britt-Marie Barruk att dom inte längre får köpa in ifrån bolag utan måste ha anställda lärare.

Som samisk förvaltningskommun har Umeå ett särskilt ansvar att enligt lag se till så att barns användning av det egna minoritetsspråket främjas.

Josefina Lundgren Skerk, som är ordförande i Sametingets språknämnd, ser inte att det kan finnas någon anledning för en kommun att inte tillgodose undervisningen i samiska.

- Jag blir bestört och jag blir otroligt besviken att det ser ut såhär. Bara otroligt upprörd över att det här bara fortsätter. Det är skolan som dödar språket, säger Josefina Lundgren Skerk.

Sameradion och SVT Sápmi inleder nu en granskning av modersmålsundervisningen i de samiska förvaltningskommunerna och i de större kommunerna utanför. Om du har tips eller synpunkter, hör av er till oss, sameradion@sverigesradio.se eller skriv på sociala medier under hashtaggen eatnigiella.