Just nu

Vilhelminaborna kastar minst sopor i landet

Invånarna i Vilhelmina slänger minst sopor per invånare i hela Sverige. Detta enligt nyhetsbyrån Siren baserat på uppgifter från Avfall Sverige..

Vilhelminaborna kastade i snitt 184 kilo tvåa i landet är Bjurholm med 287 kilo.

I genomsnitt samlade svenskarna in cirka 520 kilo hushållsavfall per person under 2014.

Mest sopor i länet producerade Lyckseleborna 657 kilo.

I hushållsavfall ingår kärl- och säckavfall, grovavfall inklusive trädgårdsavfall, farligt avfall, jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, industrier och restauranger, samt den del av hushållsavfallet som omfattas av producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etc.)

Invånarantalet justeras med hänsyn till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling. I utpräglade fritidshuskommuner eller kommuner med omfattande turistverksamhet genereras betydligt mer hushållsavfall än vad de permanentboende ger upphov till. Även i kommuner med stort inpendlingsöverskott genereras mycket hushållsavfall via arbetsplatserna.