Vill ha lag på uppföljning av äldres medicinering

0:48 min

Lagstifta om uppföljning av medicinering av äldre. Det tycker Yngve Gustafsson, överläkare på NUS och professor i geriatrik vid Umeå universitet.

Många äldre felmedicineras och uppföljningen av hur de mår av läkemedel är inte alltid så noggrann. Därför behövs en skärpning, anser Yngve Gustafson.

Han vill ha en lagstiftning som går ut på att den läkare som sätter in ett läkemedel också är skyldig att utvärdera effekter och biverkningar av läkemedlet.

Yngve Gustafson framförde sina tankar i en debatt i Studio ett i P1 under måndagen.