Nedskärningar i skolan i Nordmaling

1:56 min

I Nordmaling försvinner elevassistenter och andra resurspersoner i skolan efter besparingskrav.

– Alla händer och personer behövs i verksamheten, så det är klart att det märks i verksamheten, det gör det, det säger  Erik Lenne barn- och utbildningschef i Nordmalings kommun.

Redan har barn- och ungdomsverksamheten minskats med 14 personer för hösten jämfört med i våras. I juni tog kommunstyrelsen beslutet att minska på elevassistenterna med 2,8 tjänster. Och Maria Lundqvist Brömster, som är folkpartistisk ordförande i barn- och ungdomsutskottet, ser ingen anledning till oro för konsekvenserna:

– Det är helt klart så att barn med särskilda behov de ska ha stöd och det står så tydligt i skoll  agen, så att jag känner inte någon oro för att vi inte kommer att kunna ge barn med särskilda behov det stöd som de har rätt till.

Kommunen har sökt pengar till en lågstadiesatsning, man har organiserat om igen efter slopandet av byaskolor, och så finns ju elevhälsan, räknar Maria Lundqvist Brömster upp.

Och nu tar man alltså itu med en ekonomi där barnomsorg och skola under flera år i rad gått med underskott. Den ekonomiska prognosen i våras pekade åt samma håll.

Barn- och utbildningschefen Erik Lenne har fått i uppdrag av politikerna att jobba vidare med fler sparförslag.

Kostorganisationen ska utredas, och det skulle kunna handla om en samordning av personal och andra resurser. I dag finns det två storkök i Nordmaling, skolans och äldreomsorgens.

Övertidsuttaget ska minskas. Och så ska man se över timplanen för grundskolan, så att det blir lättare att få ihop scheman för elever och lärare.

Det har också tagits beslut om stopp för kommunal vuxenutbildning utöver det som kommunen är skyldig att hålla med enligt lag

När fyra månader hade gått av 2015 pekade den ekonomiska prognosen mot att man inte skulle klara budgeten utan dra över med 3,3 miljoner, vilket motsvarar ungefär 2 procent av budgeten. Senaste prognosen sa 2,6 miljoner så det har ljusnat lite.