Mamma fick tjuv att lämna tillbaka dotterns mobiltelefon

En sextonårig flicka på väg hem till Bureå från Skellefteå blev på resan av med sin mobiltelefon i samband med att hon bytte säte.

Två män som satt i närheten hjälpte till att leta.

Flickans mamma som kom för att hämta henne misstänkte att männen tagit telefonen. När de passerade ett hus såg flickan en av männen på en balkong.

Mamman stannade  bilen och ropade åt mannen att komma ner med mobiltelefonen. Vilket han också gjorde.

Till polisen sa mamman att modet till att konfrontera mobiltjuven var att hon var havande.