Arbetslösheten minskar något i länet

Arbetsförmedlingen visar att antalet arbetslösa i länet minskade med nästan 400 personer i augusti jämfört med samma månad ifjol.

6,8 procent eller nästan 8 900 personer var inskrivna som arbetssökande i augusti.

Det är framförallt bland unga som arbetslösheten sjunker, femhundra färre jämfört med för ett år sedan, men fortfarande saknar 13,4 procent av de mellan 18 och 24 år utan arbete.

– Att antalet nya arbetslösa minskar och att många unga kommer ut i arbete är ett tecken på att arbetsmarknaden är stark, säger Anna Viklund, arbetsförmedlingschef i Skellefteå.