Umeå

Förening får klaga på rivningslov av gamla länslasarettet

Västerbottens Medicinhistoriska förening får överklaga rivningslovet för gamla länslasarettet i Umeå. Det meddelar Mark- och miljödomstolen idag.

Landstinget vill riva det gamla länslasarettet och rotundan från början av 1900-talet för att bygga ett nytt psykiatrihus där. Umeå kommun har gett rivningslov men en rad grannar och föreningar har överklagat lovet, först till länsstyrelsen och sedan till Mark- och miljödomstolen. 

Men frågan har varit om de verkligen har rätt att överklaga. Egentligen är det främst kommunen som ska bevaka intresset att bevaka kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Men nu meddelar Mark- och miljödomstolen att en av föreningarna, Västerbottens Medicinhistoriska förening har klagorätt på beslutet. 

Det är ovanligt att föreningar få överklaga ett rivningslov. Föreningen har ett museum i Rotundan i det gamla länslasarettet, och det var avgörande för domstolens beslut att låta dem klaga.

Mark- och miljödomstolen var inte enig i sin bedömning i det här fallet, men en utslagsröst från juristdomaren gjorde att föreningen får klagorätt. 

Överklagandet från Västerbottens Medicinhistoriska förening skickas nu tillbaka till länsstyrelsen som ska pröva ärendet i sak.