Många har synpunkter när plan för kollektivtrafiken görs upp

3:13 min

Just nu pågår arbetet med att planlägga kollektivtrafiken för de kommande åren. Synskadades riksförbund i länet passar på att lobba för att tysta elbussar förses med ljud.

De synskadade är en av många parter som har synpunkter när Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbottens län gör ett trafikförsörjningsprogram för åren 2016-2019. Synskadades riksförbund i Västerbotten lyfter upp den risk som tysta eldrivna bussar innebär för den som orienterar sig i trafiken med hörseln.

På tisdag hålls ett möte i Lycksele där intresserade föreningsaktiva, politiker, företagare och tjänstemän får veta mer om utkastet till trafikförsörjningsprogrammet och hur man kan lämna synpunkter på detta. Remisstiden pågår till i december, därefter ska synpunkterna sammanställas, och en reviderad trafikförsörjningsplan ska antas av regionfullmäktige i mars 2016.