Västerbotten

Olämpliga vapenägare upptäcks inte

1:28 min

Patienter som är olämpliga att ha skjutvapen anmäls sällan av sina läkare - trots att läkarna är skyldiga att göra det enligt lagen.

Förra året anmäldes bara 98 personer i Västerbotten av läkare. 

- Det är naturligtvis en låg siffra. Mörkertalet är rätt stort kan jag tänka mig, med tanke på hur många som vårdas för vapendiskvalificerande sjukdomar och hur få anmälningar vi får in, säger Thomas Sjöholm, som är gruppchef vid polisens rättsavdelning i område Nord.

Enligt vapenlagen måste en läkare anmäla till polisen om en patient är olämplig att inneha skjutvapen av medicinska skäl. Det kan till exempel bero på psykisk ohälsa, missbruk, demens eller försämrad syn.

När en patient anmäls som olämplig, blir det polisens jobb att avgöra om personen ska få ha kvar sin vapenlicens eller inte.

Men anmälningarna är få i hela landet.

I det jaktintresserade Västerbotten finns mer än 32 000 personer med vapenlicens - och trots det kom alltså bara 98 anmälningar in till polisen under förra året.

Polisens jurist Thomas Sjöholm menar att läkarna måste ta ett större ansvar och anmäla olämpliga vapeninnehavare. Han tror att en stor del av mörkertalet är äldre jägare, som behåller sina vapen trots att de till exempel blivit fått dåligt minne eller ser dåligt.

- Där har man gått och haft läkarkontakter länge, utan att de har gjort någon anmälan. Vi ser även personer som flyttar in på äldreboenden, som har vapen som är kvar i bostaden eller sommarstugan. Vi får inte in anmälan från läkare. Det kommer in från anhöriga som funderar hur de ska göra med vapnen när pappa är på ett boende, säger han.