Återvinning

Nya regler för återvinningen av värmeljus

Kommunerna får betala för återvinningen av värmeljushållarna sedan EU ändrat direktiven för återvinning.

Varje år säljs runt 300 miljoner värmeljus i Sverige. Det motsvarar 225 ton återvunnen aluminium per år. Tidigare har de tomma metallbehållarna räknats som förpackningar och är det en förpackning så är det tillverkaren som betalar för återvinningen.

Nu har EU ändrat reglerna så att värmeljuskopparna inte längre räknas till förpackningar och då ska de alltså inte slängas tillsammans med konservburkar och andra metallförpackningar, på återvinningsstationerna.

Tanken är att konsumenterna istället ska åka till kommunens återvinningscentral med sina använda värmeljus. Och då blir det istället kommunen som betalar för återvinningen.