Just nu

Umeå

Jakt på vårdplatser kan leda till allvarliga risker

1:28 min

Enligt anmälan till Inspektionen för vård och omsorg leder överbelasting och resusbrist på akuten vid NUS till att övervakning ibland faller bort, vilket innebär risk för allvarlig skada eller till och med död.

Den 11 juni i år fick Inspektionen för vård och omsorg, IVO, in en anmälan enligt Lex Maria som gällde akutläkarna och akutsjukvården vid Norrlands universiutetssjukhus i Umeå.

I anmälan beskriver en läkare att vårdplatssituationen är allvarlig på akuten med långa kötider vid inläggning. Inte ovanligt med 5-6 samtal per patient för att hitta en ledig vårdplats, vilket fördröjer handläggningen av väntande patienter. Detta logistikarbete kan ta 30 minuter extra per patient, skriver läkaren.

Och när tid läggs på det faller övervakning ibland bort, vilket innebär risk för allvarlig skada, eller tom död, enligt anmälan. Och det beror inte på dåliga rutiner eller svagheter på akuten utan på ren överbelastning och resursbrist där huvudorsaken är PLATSBRIST vid inläggningar, skriver läkaren som efterlyser ett fungerande system där det finns en högsta medicinskt ansvarig läkare som kan samordna och få fram vårdplatser när det behövs.

IVO har gett sitt svar. Anmälan ses inte som en anmälan enligt Lex Maria eftersom den inte rör en specifik händelse och inte kommit in från en utsedd anmälningsansvarig. Istället ses den som en skrivelse och betraktas som "ett värdefullt bidrag till IVO:s verksamhet, som kommer att beaktas i den löpande tillsynen". Ärendet är nu avslutat.