Västerbotten

Din kommun saknar plan mot extremism

1:21 min

De flesta kommuner i Västerbotten saknar helt strategier mot våldsbejakande extremism, visar P4 Västerbottens kartläggning. Ingen kommun har en handlingsplan. 

Daniel Norlander, som arbetar med den nationella samordningen kring extremism, säger att det är viktigt att kommunerna har en plan för att förebygga att våldsgrupper får fäste: 

- Alla kommuner bör ha en strategi för hur man ska hantera den här frågan. Vi vill att kommunerna sätter på sig ledartröjan och är en stark aktör i lokalsamhället, säger han. 

Våldsbejakande extremism kallar man rörelser som vill använda våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Man brukar prata om tre typer: höger-, vänster- och islamistisk våldsbejakande extremism.

Alla är farliga företeelser. Men enligt Säkerhetspolisens senaste årsbok är den våldsbejakande islamismen idag det största hotet mot svensk säkerhet.

Trots att regeringen satsar på information och samordning kring arbetet mot extremismen, med Mona Sahlin som nationell samordnare, så är aktiviteten i Västerbottens kommuner alltså mycket liten.

  • Ingen kommun i Västerbotten har idag någon handlingsplan eller åtgärdsplan mot våldsbejakande extremism. 
  • I Lycksele, Dorotea, Åsele, Vännäs, Vindeln, Bjurholm, Sorsele och Storuman säger man att inget aktivt arbete alls pågår mot extremism.

I Umeå och Skellefteå har man arbetat mest med frågorna. Här har de lokala brottsförebyggande råden nätverk/forum som jobbar med frågor som rör extremism.

Men det räcker inte, enligt Andreas Westerberg, som är gruppledare för Folkpartiet i Skellefteå. 

Han vill se både en regional handlingsplan för hela Västerbotten, och en kommunal plan i Skellefteå för att förebygga att våldsbejakande grupper får fäste. 

- Varje kommun och även Skellefteå måste utgå från att världen är global. Vi kan inte veta om vi kommer ha personer som är lojala med extremgrupper i Skellefteå.  Det troliga är att det händer, säger han.

- I ett globalt samhälle där resor är mer och mer vanligt kommer det hända oförutsedda saker, där vi absolut kan behöva bemöta terroristtankar i Skellefteå. Jag efterlyser ett större engagemang och en större medvetenhet, säger Andreas Westerberg. 

Olov Antonsson
090-17 17 52
olov.antonsson@sverigesradio.se