Västerbotten

Politiker: Vi måste kunna bemöta terroristtankar även här

0:39 min

Västerbotten behöver en regional handlingsplan mot extremism. Det menar folkpartisten Andreas Westerberg i Skellefteå. 

- I ett globalt samhälle där resor är mer och mer vanligt kommer det hända oförutsedda saker, där vi absolut kan behöva bemöta terroristtankar. Jag efterlyser ett större engagemang och en större medvetenhet, säger Andreas Westerberg. 

Han har skrivit två motioner om arbetet mot extremism i länet: En till Region Västerbottens förbundsfullmäktige, där han vill se en regional handlingsplan för hela Västerbotten, och en motion om en kommunal plan i Skellefteå för att förebygga att våldsbejakande grupper får fäste. 

- Varje kommun och även Skellefteå måste utgå från att världen är global. Vi kan inte veta om vi kommer ha personer som är lojala med extremgrupper i Skellefteå.  Det troliga är att det händer.

Region Västerbottens förbundsfullmäktige ska besluta om Andreas Westerbergs motion i december. Skellefteå bereder fortfarande frågan om att ta fram en kommunal handlingsplan mot extremism.