Flyktingvåg en utmaning för kommunerna

6:16 min

Allt fler ensamma flyktingbarn söker asyl i Umeå och Skellefteå, och det är en utmaning för kommunerna att ordna boende och personal.

Sextio miljoner människor är på flykt i världen. Trötta och oroliga kommer de fram och allt fler tar sig upp till Västerbotten för att söka skydd. Att ordna boende och personal för de ensamma ungdomar som söker asyl är en utmaning för kommunerna. Sedan slutet på juli ungefär märks en markant ökning.

Umeå kommun har avtal med Migrationsverket om 47 platser för ensamkommande barn, men just nu finns omkring 80 barn i verksamheten, berättar Anna Danielsson, områdeschef för ensamkommande barn på Umeå kommuns socialtjänst som just nu annonserar efter mer personal.

I Skellefteå har man sedan i maj startat två nya boenden, berättar Per Ådén, chef för socialtjänstens individ- och familjeomsorg i Skellefteå, och kanske behöver man inom en snar framtid öppna ett till.

– Men hittills har vi löst det här.