Forskning

Cancer kan upptäckas i en bloddroppe

I framtiden kan det bli möjligt att upptäcka och diagnosticera cancer genom att analysera ett blodprov.

Det här skulle kunna betyda att patienter slipper ett smärtsamt cellvävnadsprov för att diagnosticera till exempel lungcancer.

Genom en ny metod för blod-baserade RNA-test av blodplättar har forskare ibland annat Umeå lyckats identifiera cancer med 96 procent träffsäkerhet.

Detta framgår av en studie som nyligen publicerades i forskningstidskriften Cancer Cell.

– Att kunna upptäcka cancer tidigt är livsavgörande, säger Jonas Nilsson, cancerforskare vid Umeå universitet och medförfattare av artikeln.

Analys av innehållet i motsvarande en bloddroppe kunde inte bara skilja på olika cancerformer som lung- eller bröstcancer, det kunde också visa på molekylära skillnader vilket har betydelse för vilken behandling man väljer.