Umeå

Hot mot journalist polisutreds

1:12 min

En av Västerbottens-Kurirens medarbetare har utsatts för hot via mejl. Redaktionsledningen ser allvarligt på det och polisen utreder nu hotet.

- Det här påverkar inte vad Västerbottens-Kuriren publicerar, säger Jessica Wennberg, redaktionschef på VK.

- Vi är vana vid att få hotfulla mejl, men det här är så direkt och konkret att vi måste ta det på allvar.

Tidningen har i samarbete med polisen vidtagit säkerhetstgärder för att skydda sina medarbetare.