De sista större sammanhängande naturskogarna hotas av avverkning

13 min

Det är samhällets ansvar att skydda skogen, säger skogsbolagen. Vi har inga pengar säger Skogsstyrelsen.

  Inom 15 till 20 år räknar naturvårdsspecialisten Per-Anders Lindgren på Skogsstyrelsen att det finns risk för att de biologiskt värdefulla skogarna kommer att vara avverkade om de inte skyddas i reservat eller frivilliga avsättningar.

Det skulle i så fall innebära att många utrotningshotade djur och växter kan försvinna från Västerbottens län.

Det skulle i så fall innebära att många utrotningshotade djur och växter, som är beroende av gammal skog, blir än mer hotade.

Naturmorgon i P1 besöker  en 150-årig skog i Dalarna där bland annat den tretåiga hackspetten trivs.

– Det här är ett väldigt spännande ställe med flera i dag ganska ovanliga arter.

Det säger Rolf Lundqvist och Bengt Oldhammer som har jobbat med att bevara skog i nästan 40 års tid, var för sig.

De är nu oroade för vad som håller på att hända i skogssverige.

För trots att det är gott om skog i landet enligt Skogsstyrelsen, så är det ont om slutavverkningsbar skog.

Det är därför skogsbolag och markägare har börjat snegla mot de sista någorlunda sammanhängande större gammelskogarna som finns kvar i framför allt nordvästra Sverige.

Skogar som innehåller många hotade djur och växter, som den tretåiga hackspetten till exempel.

Och om vi vill ha de här skogarna kvar i framtiden är det bråttom att skydda dem. Det säger Per-Anders Lindgren som är naturvårdsspecialist inom Skogsstyrelsen.

– Det behövs mer medel för att skydda se sista resterna som finns innan de blir avverkade. Annars kommer vi inte ha mycket gammalskog kvar om 15-20 år, förutom det som redan är skyddat i form av reservat eller frivilligt skydd.

Och Rolf Lundqvist som värnar om den tretåiga hackspetten, ulltickan och andra arter som behöver gammal skog för sin överlevnad funderar på vad som kommer att hända om vi avverkar de sista större sammanhängande naturskogarna.

– Det blir ett ännu starkare utdöende av arter som är i skogen. Växter, djur insekter försvinner. Det blir något helt annat, sa Rolf Lundqvist som jobbar med naturvårdsfrågor i Dalarna.

Joacim Lindwall
joacim.lindwall@sverigesradio.se