Umeå/Sundsvall

Umeå energi frias från misstankar om otillåtet anbudsförfarande

Det fanns inget fog för misstankarna om olaglig kartellverksamhet mellan Umeå Energi och Sundsvalls Energi.

Konkurrensverket gjorde en oanmäld inspektion och startade sedan en utredning under hösten 2014. Utredningen är nu avslutad och har visat att det inte förekommit några otillåtna kontakter i samband med den aktuella upphandlingen och ärendet är därför nedlagt.

- Vi välkomnar granskningar generellt och som offentligt bolag ska vi tåla en genomlysning av verksamheten, säger Göran Ernstson vd Umeå Energi.