P4 granskar

Landstingrådet: Slut med investeringar i olja 2018

0:33 min

Landstinget placerar över 1000 miljoner i en fond där ett av världens största oljebolag ingår. Men senast 2018 ska det vara slut med investeringar i oljebolag, säger nu landstingsrådet Robert Winroth (MP). 

P4 Västerbottens granskning visar att flera kommuner och landstinget i Västerbotten investerar pengar i oljebolag, via sina fondportföljer. Något som får stark kritik av Naturskyddsföreningen. 

Landstinget placerar över 1000 miljoner (!) i en fond där Exxon, ett av världens största oljebolag ingår. Det handlar om pensionspengar, avsatta för att hantera pensionsskulden som kommer från tiden före 1998.  

Detta samtidigt som man vill bli "Sveriges klimatsmartaste landsting", något som framgår av det miljöpolitiska programmet.  

Robert Winroth (MP), landstingsråd med ansvar för miljöfrågor, tycker inte att man ska placera pengar i fonder med oljebolag. 

- Det känns inte bra. Vi enskilda landsting och kommuner har ett stort ansvar och det ska vara en självklarhet att vi tar det här ansvaret, säger han. 

Robert Winroth vill nu att landstinget ska sluta investera i fonder med oljebolag senast vid mandatperiodens slut: 

- Lyckas jag inte med det, då har jag definitivt misslyckats, säger han.