Mycket arsenik och korm i Göksjön utanför Burträsk

En undersökning av bottensedimenten i Göksjön utanför Burträsk visar att träimpregneringen i Andersfors orsakat förhöjda kromhalter.

Också i Brännvattnet har träimpregneringen haft en avgörande betydelse för höjda kromhalter. Det här visar en undersökning som gjorts av Samuel Bergqvist från Umeå universitet. Det finns också höga halter av arsenik i bottenlagret under både Göksjön och Brännvattnet. Men när det gäller arseniken finns det andra orsaker än impregneringen, säger Samuel Bergqvist.
Det handlar då främst om stora myrområden.
Bergqvist anser att det nu behövs en uppföljning för att mäta metallhalterna i fisk. Däremot ser han inte någon fara i at bada i sjön.