Många fortkörare vid länets skolor

Polisen har i samband med skolstarten bötfällt en rad bilister som kört för fort vid skolor under måndagsmorgonen.

Under denna vecka satsar polisen extra på att kontrollera hastigheten på landets vägar. Polisen kommer framför allt stå där det lokalt är allra viktigast att hålla hastigheten, antingen för att det är många oskyddade trafikanter eller för att trafikmiljön på annat sätt är extra osäker eller olycksdrabbad.

I Skellefteå har polisen under måndagsmorgonen bötfällt två bilister samt omhändertagit ett körkort. I Umeå har nio personer bötfällts för fortkörning.