Fler ska kunna provrörsbefruktas

Om fler kliniker och vårdgivare får rätt att göra provrörsbefruktningar kan köerna kortas tror landstinget i Västerbottens län.

I dag är det bara på universitetssjukhus man får göra assisterad befruktning med donerade ägg eller spermier. Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utrett frågan om en ändring på det.

I eftermiddag diskuterar hälso- och sjukvårdsnämnden sitt utlåtande om detta, och förslag till beslut är att ställa sig positiv till det.

Landstinget påpekar också att det behövs ett donatorregister som gör det möjligt att kontrollera att donatorer inte kan få barn i fler än sex familjer.