Många brister i länets psykiatriska vård

1:16 min

Granskning av den psykiatriska vården i länet visar på flera brister. Det har till och med varit svårt inom vården att prata med varandra över telefon.

Landstinget har låtit granskat hur specialistvården och primärvården samarbetar kring psykiatri.

För några år sedan beslutades att styra över patienter från specialistvård till primärvård. Vården skulle bli bättre, billigare och effektivare. 

Men när man frågat distriktsläkare, psykiatriker och andra så berättas om en primärvård som förväntas utföra saker det inte finns kompetens, bemanning eller resurser till.

  • Läkare berättar om patienter som inte fått träffa specialist trots remiss, och som avslutats från psykiatrin på oklara grunder.

  • Misstänkt adhd eller autism kan få vänta 3-4 år på utredning på grund av långa väntetider hos neuropsykiatrin.

  • Brist på psykiatriker och många stafettläkare som ofta byts ut.

  • Primärvården och psykiatrin har till och med svårt att prata med varandra i telefon eftersom de inte kommer fram i telefonkösystemet.

Rapporten belyser också brister i hur politikerna och cheferna styr verksamheten och följer upp hur den fungerar.

I dag diskuterar hälso- och sjukvårdsnämnden rapporten, och tar beslut om att skärpa till styrning och uppföljning av hur specialistvård och primärvård samarbetar kring psykisk ohälsa och sjukdom.