Skarp kritik mot äldreboende i Umeå

En demenssjuk man på ett äldreboende bands fast av personalen och stängdes in ensam i sitt rum.

Socialstyrelsen riktar nu skarp kritik mot ansvariga för äldreboendet Prästsjögården i Umeå.

Patienten har inte heller fått den medicin han behövde. Han fick då svårt att gå, ramlade och blev aggressiv. Personalen spände fast mannen för att han inte skulle skada sig själv eller andra.

Det här hände i höstas när patienten kom till äldreboendet från Geriatriskt centrum. Socialstyrelsen har fått in två anmälningar om ärendet och kritiserar nu att den demenssjuka mannen inte fått den medicin han behövde innan han flyttades.

Myndigheten menar också att det var fel att rutinmässigt spänna fast mannen i en stol som satt fast i väggen. Äldreboendet borde ha tillräckligt med personal för att undvika det.

Senast den 31 augusti måste ansvariga för hälso- och sjukvården i Umeå presentera andra åtgärder för patienten.