Miljödomstolens beslut överklagas

Västerbottens Ornitologiska förening och Svenska Naturskyddsföreningen överklagar miljödomstolens deldom genom Natura 2000 området i Umeälvens delta. Det är den östliga dragningen av Botniabanan som går genom Natura 2000 området.

Det är Miljööverdomstolen i Stockholm som ska behandla överklagandena.