Två av fyra turbiner i Stornorrfors stoppade efter brand

Det brann invid Stornorrfors kraftstation i natt, branden började med en expolsion i en Strömtranformator.  En eldkvast i skyn uppmärksammades från Brännland av en traktorförare flera km från platsen som larmade om det inträffade. Olja, koppardelar och porslinbitar flög lång väg från platsen.

På grund av att det som brann var strömförande valde Hans Forsberg Brandmästare vid Umeå Brandförsvar att inte påbörja någon släckning med vatten utan att det fick själv brinna ut. Det transformator som brann fanns på ett område stort som två fotbollsplaner med flera liknanda anläggningar. Branden fick till följd att två av fyra turbiner vid Stornorrfors fick stängas av och luckor fick öppnas för att släppa förbi vatten. Polisen finns nu på plats för att göra en teknisk undersökning vid tranformatorn.