Markägare bildar förening för att stoppa renbete

Nu bildar markägare i norra Sverige en förening för att hindra renägande samer att använda deras marker.

Det gäller både markägare i fjällen ovan odlinggränsen och markägare nere vid kusten.

-Vi är beredd att gå till domstol säger Hans Lindström, medlem i jakt- och fiskesamerna men också markägare och den som tagit intiativ till att bilda föreningen. Han är trött på att renarna betar ner tallplanteringarna.

Det är inte bara renbetet utan också lagfartskränkningar och nyttjanderätter för markägarnas fastigheter som markägarna vänder sig mot. En fråga man stridit för i 15 år, säger Hans Lindström.

Idag är ansvarsbiten oklar och Hans Lindström säger att markägarna måste få ersättning för till exempel förstörda skogsplanteringar.

- Det är viktigt att reda ut om det är renägarna eller staten som är ersättningsskyldig, säger han.