Med rullstol från Moskva till Lissabon via Skellefteå

Polisen stoppade nu på förmiddagen ett ovanligt ekipage på E-fyran strax söder om Skellefteå. Det handlar om en tung rullstol. Föraren var en ryss i 60-65-årsåldern, som tagit sig från Moskva ända hit. Resmålet för ryssen och rullstolen, som inte är motoriserad, är Lissabon.

Polisen lyckades förmedla till ryssen att det inte särskilt lämpligt utan tvärtom livsfarligt att färdas med rullstol på en trefilig väg med wire-räcken. Även om det inte är olagligt. Däremot är det olagligt att köra rullstol på motorväg och polisen ritade in kommande motorvägssträckor på mannens kartor. Sen gav polisen också mannen skjuts till Bureå, varifrån rullstolsfärden söderut fortsatte. Mannens handslag till tack var av värsta slaget, säger polisen.