Markägare OCH företrädare för samerna. Men Hans Lindström förnekar intressekonflikt

Inget av de andra partierna i sametinget vill arbeta tillsammans med Jakt-och fiskesamerna, sametingets största parti.
Övriga partier anser att Jakt-och fiskesamerna har medlemmar som arbetar MOT rennäringen och FÖR markägarnas intressen.

Ett exempel är Hans Lindström som arbetar med att bilda en ny förening, som ska arbeta för markägarnas rättigheter till skog, jakt och fiske. Han förnekar intressekonflikten, men säger till P4 Västerbotten att han vill ta markfrågan till domstol. Det är dock staten och inte renägarna som ska stämmas.
Hans partikamrat, Eva Jejlid, medger dock att markägarintressena är ett problem för partiet, som nu ska ta upp en diskussion om det går att vara företrädare för både parti och markägare.