Olycksrapporten från Ekträsk partsinlaga

Arbetsgivaren till den lastbilsförare som utpekats som skyldig till den svåra tågolyckan i våras anser att utredningen gjorts av den ena parten i tågolyckan och därför inte är en oberoende utredning utan en partsinlaga.

Det är Banverkets rapport om olyckan i Ekträsk i mars, som fått olycksförarens arbetsgivare att reagera. Vid olyckan krockade ett tåg med en lastbil med trailer, som fastnat på järnvägsövergången. Polisutredningen är nedlagd och det finns inga misstankar om brott. I stället är det nu försäkringsbolagen som håller på att göra upp om vem som ska betala för skadorna.

Föraren hade dispens från Vägverket att köra olycksvägen och företaget, Hägglunds Last och Schakt, anser att man uppfyllt alla villkor. Banverket konstaterar i sin rapport inte på något konkret föraren kunde gjort annorlunda, bara att det inte var något fel på korsningen och då är det föraren som har ansvaret.