Tung trafik genom farlig korsning

Trots den allvarliga olyckan i Ekträsk järnvägskorsning i våras rullar den tunga trafiken fortfarande genom korsningen.

Den tungt lastade lastbilen fastnade på spåret och tåget kom åkande. Lokföraren skadades allvarligt vid krocken.

Trots att Banverket i en rapport har sagt att så tung trafik inte längre ska ges dispans för så tung trafik genom korsningen så passerar fortfarande likadana fordon med lika tung last genom korsningen.

Dan Svanmo på Vägverket, som utfärdar dispenser, har inte hört talas om att han inte skulle ge ut några nya dispenser.

Tomas Ramstedt, biträdande underhållschef på Banverket i norr säger till P4 Västerbotten att det förvånar honom.

- Jag tycker det låter jättekonstigt, för det är den information vi har fått, att man inte lämnar några dispanser för den här sträckan, säger Tomas Ramstedt.