Försäkringskassan underkänner fler sjuka

Antalet indragna sjukskrivningar i Västerbotten har ökat fem gånger det senaste året. Det här beror på att Försäkringskassan nu är striktare i sina bedömningar av sjukskrivningar.

Ett exempel på hur sjukskrivna nu kan hamna mellan stolarna hos myndigheterna är Josef Salah i Umeå. Han har väntat i fem månader på pengar från kassan. Han var arbetslös då han blev sjuk, men blev av misstag avanmäld från Arbetsförmedlingen. Nu anser inte Försäkringskassan att han varit aktivt arbetssökande. Det vill säga han har inte rätt till sjukpenning.

- Jag har fem barn i åldrarna mellan 4 och 10 år och min inkomst är noll, säger Josef Salah till P4 Västerbotten.

Allt handlar om ett brev som inte kom fram. Arbetsförmedlingen skickade brevet till Josef Salah i december för att han skulle komma dit på ett möte med en handläggare. Men då han inte visste om det mötet, så dök han aldrig upp. Det ledde till att Arbetsförmedlingen inte längre såg honom som arbetslös och avaktiverade honom från förmedlingen. Josef Salah, däremot, har sett sig som en aktiv arbetssökande och varit på förmedlingen flera gånger varje vecka för att söka jobb och visa upp sig.

I mars i år blev Josef Salah sjukskriven av läkare. Men han har inte fått några pengar från Försäkringskassan på grund av att han inte fick det där brevet från Arbetsförmedlingen. För är man sjukskriven och arbetslös krävs det att man är inskriven hos arbetsförmedlingen för att få sin sjukpenning.

Arbetsförmedlingen har insett att Josef blivit felbehandlad och där har man även rättat till dom fel som begåtts. Under tiden har Försäkringskassan utrett hans ärende. Dom anser att Josef Salah inte varit aktivt arbetssökande. Därmed har han har inte rätt till sjukpenning.

- Vår tjänsteman som gjort omprövningen av det här fallet har bedömt att det inte förelegat ett aktivt arbetsökande under hela den här tidsperioden, säger Mikael Boman, ansvarig chef för sjukpenning och rehabilitering på Försäkringskassan Västerbotten.

Josef Salah kommer att överklaga Försäkringskassans belsut till Länsrätten.