Sexualundervisningen i gymnasieskolan får kritik

Det ägnas lite undervisningstid åt sex och relationer samtidigt som kondomanvändningen minskar och klamydia ökar .Kurator Kerstin Granberg Lundgren på universitetssjukhuset i Umeå träffar allt fler ungdomar som har oskyddat sex. Det vet väldigt lite säger hon.

I år är det 50 år sen svenska skolor började med obligatorisk undervisning i sex- och samlevnad. Samtidigt ökar klamydia dramatiskt och tonåringar slarvar med kondom.

P4 Västerbotten har tidigare berättat om ny forskning från Linköpings universitet som visar att 18 och 19 åringar väljer bort kondom. De gymnasieungdomar som forskarna pratat med säger att dom inte vet tillräckligt mycket. De ville ha mer information och den ska komma från skolan.

Forskarna i Linköping menar att unga gör det lite bekvämt för sig när de säger att det är skolan som brister. Men undervisningen på gymnasiet kan skilja mycket mellan olika skolor. Det finns inga krav på hur eller hur mycket samlevnadsundervisning eleverna ska få. Kurator Kerstin Granberg Lundgren säger att det finns skolor som lägger ner otroligt lite tid på samlevnadsundervisningen. Det ska absolut finnas som en naturlig del i undervisningen säger Kerstin Granberg Lundgren.