Succé för folktandvårdens sms-tjänst

Folktandvården i Västerbotten skickar varje månad ut cirka 10 000 sms till sina patienter för att undvika att de missar en undersökning eller behandling. Bara i år har andelen uteblivna patienter halverats.

- Det är ett mycket bra resultat och antalet utblivna patienter fortsätter att minska, säger Roger Stenberg, chef för folktandvården i Västerbotten.