Ökat hot och våld inom vården

Det har blivit tuffare för vårdpersonalen i länet de senare åren, säger Håkan Lindberg som arbetar med säkerheten inom landstinget. En orsak kan vara att vården nu handskas med fler missbrukare.

I en enkätundersökning om hot och våld i öppenvården och på mottagningar i Västerbottens landsting från 2003, svarar en tredjedel av de drygt 800 svarande att de utsatts för hot eller våld i sitt arbete under de senaste fem åren.

Enligt Mats Brännman, verksamhetschef för närsjukvården i länet, ska man under hösten gå igenom säkerheten i landstinget.