Jägareförbundet försöker stoppa minkarna

Minkar är ett växande problem för fågellivet längs Västerbottens läns kust.
I sommar har en koloni tobisgrisslor på Malgrundet utanför Holmön nästan utplånats av minkar.
Jägareförbundet i länet driver sen tre år tillbaka ett projket för att bekämpa minkarna.

Men det är ändå svårt att förhindra att minkar simmar ut till känsliga häckningsplatser som Malgrundet utanför Holmön.

Minkar kommer från nordamerika och är inget naturligt förekommande djur i Sverige. Det var på 30-talet som de första minkarna började rymma från minkfarmar här, och de har sen spridit sig över landet och blivit ett hot mot balansen i den svenska naturen, säger Anja Kjellson, som är ansvarig för Jägareförbundet som ska stoppa minkarna.

Projektet har pågått i fyra år på båda sidor om Kvarken.
Syftet är att försöka minska minkstammen, men Anja Kjellson säger att det inte går att utrota minken helt.

Just nu har minkarna ungar, så det är framför allt på våren som jakten måste ske. Den sker med fällor och Naturvårdsverket har också gett dispens för en metod där hundar används för att spåra minkar, som sen skräms fram med hjälp av en lövblås för att skjutas.