Ovanlig ökning av fjällrävar

I år har det föds fler fjällrävar än förra året, tjuosex nya kullar jämfört med åtta. Fjällrävsprojektet är fortfarande ute och räknar kullarna och de är förvånade över ökningen.

Hittills i år har Fjällrävsprojektet räknat till 26 nya kullar, förra året var det bara åtta, det rapporterar Folkbladet.
Fjällräven lever på sork och lämmel som det varit ovanligt få av i år, men trots de har de alltså ökat så mycket.

Karin Norén är forskare i Fjällrävsprojektet och hon poängterar också att det är få individer i varje kull, oftast är det bara någon enstaka. Hon tror att orsaken kan vara den utfodring som har skett de senaste åren. 

- Föräldrarna kan ha varit i tillräckligt god form för att hålla de valpar som föds vid liv, säger Karin Norén till Folkbladet.

Fjällräven blev fridlyst i slutet av 20-talet efter att den jagades kraftigt under 1900-talets början. Idag beräknar Fjällrävsprojektet att det finns mellan två hundra till två hundra femtio individer i Sverige.